POWERFLUSHING

Reinig en bescherm het watercirculatiesysteem door de effectiefste oplossing te bieden

GEMAAKT IN ITALIË | SINDS 1979

WIJ PRODUCEREN RECHTSTREEKS IN ONZE FABRIEK IN VERONA (ITALIË) | SINDS 1979

HET WATER DAT IN HET SYSTEEM CIRCULEERT IS ALTIJD HETZELFDE.

KENT U DE PROBLEMEN DIE DOOR VUIL WATER WORDEN VEROORZAAKT?

Probleem 1:

CORROSIE

WAT IS CORROSIE?

Corrosie is de degradatie van materiaal als gevolg van een chemisch proces en leidt tot de vorming van slib, erosie van metalen oppervlakken en schade aan apparatuur.

Er zijn verschillende soorten corrosie: putcorrosie, galvanisch en uniform.

De oorzaken kunnen heel verschillend zijn.

 

Bijvoorbeeld: elektrolyse, aanwezigheid van vreemde voorwerpen, water met ongeschikte eigenschappen, aanwezigheid van zuurstof, CO2-vorming of H2, antivriesproducten zonder corrosieremmers, temperatuurschommelingen tijdens gebruik, onvoldoende pompdebieten en bedrijfsdrukken (cavitatie).

Probleem 2:

BACTERIËN EN SLIB VAN ORGANISCHE AARD

WAT ZIJN DIT?

Bacteriële verontreinigingen kunnen de volledige diameter van de buis bedekken en treden op bij traditionele bedrijfstemperaturen (30-40°C).

Ze kunnen worden geëlimineerd met een speciale antiproliferant (algendoder).

Organische slibvorming heeft een groter isolerend vermogen en blokkeert leidingen gemakkelijker, en veroorzaakt: prestatievermindering, verstopping van leidingen en verandering van debieten.

Probleem 3:

KORSTEN EN ANORGANISCH SLIB OP SYSTEMEN MET HOGE EN LAGE TEMPERATUUR

VEEL PROBLEMEN, ÉÉN OPLOSSING:

POWERFLUSHING!

Een professionele reiniging van een verwarmingssysteem is de enige oplossing om de oorspronkelijke kenmerken van het systeem te herstellen en het comfort van een nieuw systeem te vinden.

ONTDEK HET BREEDSTE ASSORTIMENT POWERFLUSHING-POMPEN EN -CHEMICALIËN.

Ontworpen om lagetemperatuur- of traditionele verwarmings-/koelingssystemen te herstellen en te reinigen.